Procvičovací sešity, doplňovačky, křížovky

více - Tvrdé a měkké slabiky - 2. třída
více

Tvrdé a měkké slabiky - 2. třída


Cena: 33 Kč
kód zboží: H950
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm, 48 stran
Procvičovací sešit s klíčem ke cvičením. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
více - Pravopis podstatných jmen - pracovní sešit pro 4. a 5. ročník
více

Pravopis podstatných jmen - pracovní sešit pro 4. a 5. ročník


Cena: 33 Kč
kód zboží: H110
skladem 1 ks
  více
15 x 21cm, 40 stran
Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů, v závěru jsou zařazena opakovací cvičení, souhrnné diktáty a klíč s řešením.
více - Procvičujeme slovní druhy - pracovní sešit pro 3.ročník
více

Procvičujeme slovní druhy - pracovní sešit pro 3.ročník


Cena: 33 Kč
kód zboží: H390
skladem 1 ks
  více
15 x 21cm, 40 stran
Doplněno klíčem.
více - Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5.ročník
více

Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5.ročník


Cena: 33 Kč
kód zboží: H506
skladem 1 ks
  více
15 x 21cm, 40 stran
Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem.
více - Psaní předpon a předložek / 5. - 8. ročník ZŠ /
více

Psaní předpon a předložek / 5. - 8. ročník ZŠ /


Cena: 33 Kč
kód zboží: H997
skladem 2 ks
  více
16 x 24cm, 40 stran
Přináší teorii, nácvik pravopisu obtížných předpon a předložek. Zařazeny jsou i dva kontrolní testy a klíč ke všem cvičením.
více - Shoda přísudku s podmětem / 4. a 5. ročník ZŠ /
více

Shoda přísudku s podmětem / 4. a 5. ročník ZŠ /


Cena: 35 Kč
kód zboží: H996
skladem 1 ks
  více
15 x 21cm, 40 stran
Žáci si procvičí shodu přísudku s podmětem rodu středního, ženského a mužského. A také podmět několikanásobný, nevyjádřený a všeobecný. Součástí pracovního sešitu je shrnutí učiva, souhrnná cvičení, pravopisné oříšky a klíč s řešením.
více - Pravopisné pětiminutovky / 2.ročník ZŠ /
více

Pravopisné pětiminutovky / 2.ročník ZŠ /


Cena: 33 Kč
kód zboží: H633
skladem 1 ks
  více
15 x 21cm, 32 stran
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 2. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (krátké a dlouhé samohlásky; y/ý po tvrdých a i/í po měkkých souhláskách; skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; párové souhlásky na konci slov; velká - malá počáteční písmena v pojmenováních).
více - Procvičujeme vyjmenovaná slova + klíč
více

Procvičujeme vyjmenovaná slova + klíč


Cena: 32 Kč
kód zboží: H086
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A5 , 48 stran
více - Vyjmenovaná slova - procvičovací sešit s klíčem ke cvičením
více

Vyjmenovaná slova - procvičovací sešit s klíčem ke cvičením


Cena: 24 Kč
kód zboží: H340
skladem 6 ks
  více
formát A5 , 56 stran
více - Malý procvičovací sešit z matematiky - 1.ročník ZŠ
více

Malý procvičovací sešit z matematiky - 1.ročník ZŠ


Cena: 15 Kč
kód zboží: H071
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A5, 14 x 21cm
36 stran
Čísla 0-20
Sčítání a odčítání s přechodem přes 10
Opakovábí
Hádanky
více - Malý procvičovací sešit z matematiky - 2.ročník ZŠ
více

Malý procvičovací sešit z matematiky - 2.ročník ZŠ


Cena: 16 Kč
kód zboží: H066
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A5, 14 x 21cm
36 stran
Počítání do 20
Geometrie
Odčítání do 20
Počítání se závorkami
více - Malý procvičovací sešit z matematiky - 2.ročník ZŠ   2.DÍL
více

Malý procvičovací sešit z matematiky - 2.ročník ZŠ 2.DÍL


Cena: 15 Kč
kód zboží: Ho648
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A5, 14 x 21cm
36 stran
Počítání do sta bez přechodu, s přechodem přes desítku
Měření
Zaokrouhlování na desítky
Souměrnost
Geometrie - porovnávání úseček
více - Malý procvičovací sešit z matematiky - 2.ročník ZŠ
více

Malý procvičovací sešit z matematiky - 2.ročník ZŠ


Cena: 16 Kč
kód zboží: H068
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A5, 14 x 21cm
36 stran
Čas
Násobení nolou až pěti
Litr, kologram
Dělení jednou až pěti
Sčítání a odčítání do sta
více - Tahy, čáry, nácvik písma - pracovní sešit pro první třídu
více

Tahy, čáry, nácvik písma - pracovní sešit pro první třídu


Cena: 22 Kč
kód zboží: H537
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
30 x 21cm, 32 stran
více - Uvolňovací cviky - pracovní sešit pro první třídu
více

Uvolňovací cviky - pracovní sešit pro první třídu


Cena: 25 Kč
kód zboží: H536
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
30 x 21cm, 32 stran
více - Geometrie a slovní úlohy - 3. třída
více

Geometrie a slovní úlohy - 3. třída


Cena: 34 Kč
kód zboží: H582
skladem 1 ks
  více
15 x 21cm. 40 stran
V závěru cvičebnice klíč se správnými řešeními.
více - Jak je lehká násobilka - pracovní sešit pro 2. a 3.ročník
více

Jak je lehká násobilka - pracovní sešit pro 2. a 3.ročník


Cena: 33 Kč
kód zboží: H005
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
Zahrnuje postupný, názorný nácvik násobilky za pomoci obrázků i náročnější souhrnné příklady. Přináší slovní úlohy s úsudkem „několikrát více“ (i v protikladu s úsudkem „o několik více“).
více - Já chci také rýsovat a měřit - pracovní sešit pro 4.ročník
více

Já chci také rýsovat a měřit - pracovní sešit pro 4.ročník


Cena: 33 Kč
kód zboží: H216
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
Je zde obsažena vzájemná poloha bodů, přímek a úseček, kolmost, rovnoběžnost a převody délkových jednotek.

více - Od zlonku k desetinnému číslu - pracovní sešit pro 5.ročník
více

Od zlonku k desetinnému číslu - pracovní sešit pro 5.ročník


Cena: 33 Kč
kód zboží: H211
skladem 1 ks
  více
Zobrazování desetinných čísel na číselné ose, jejich porovnávání - písemné sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení desetin. čísel deseti, stem a jednociferným desetin.


více - Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník
více

Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník


Cena: 35 Kč
kód zboží: H196
skladem 1 ks
  více
Na prvních stranách pracovního sešitu se opakuje učivo 2. ročníku. Poté je důraz položen na rychlé úsudkové počítání. K pochopení dělení napomáhají názorné nákresy, které provázejí rozličné příklady i slovní úlohy.


více - Počítám s beruškami do 5
více

Počítám s beruškami do 5


Cena: 11 Kč
kód zboží: H494
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
14 x 20cm, 16 stran
Zábavný sešit pro předškoláky a prvňáčky.K procvičení prvních početních úloh. Všechny úkoly jsou doplněny obrázky berušek.
více - Počítám s včeličkami do 20
více

Počítám s včeličkami do 20


Cena: 11 Kč
kód zboží: H495
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
14 x 20cm, 16 stran
Pro pokročilejší počtáře, nyní s úkoly do 20. Sešit obsahuje jako doplněk také spojovačky, doplňování číselných řad, omalovánky a logické úkoly. Vše v tématickém duchu včeliček.
více - Logopedické vymalovánky - motorická cvičení  3-6 let
více

Logopedické vymalovánky - motorická cvičení 3-6 let


Cena: 34 Kč
kód zboží: H724
skladem 1 ks
  více
17 x 23cm
Soubor cviků s popisky i obrázky pomůže s dýcháním, pohybem jazyka, rtů a zubů - což tvoří nezbytný základ pro správnou výslovnost.
Každý cvik doprovází obrázek, který znázorňuje správný pohyb. Je důležité, aby děti plnily zadání před zrcadlem a měly tak zrakovou kontrolu.
více - Matematika pro prcka 4 - -zábavný sešit s nálepkami od 5 let
více

Matematika pro prcka 4 - -zábavný sešit s nálepkami od 5 let


Cena: 29 Kč
kód zboží: H316
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
23 x 16 cm, 16 stran
Poznávání číslic, sčítání a odčítání, cvičení zrakové pozornosti a logického myšlení.
více - Matematika pro prcka 2 - -zábavný sešit s nálepkami od 5 let
více

Matematika pro prcka 2 - -zábavný sešit s nálepkami od 5 let


Cena: 29 Kč
kód zboží: H366
skladem 1 ks
  více
23 x 16 cm, 16 stran
Poznávání číslic, sčítání a odčítání, cvičení zrakové pozornosti a logického myšlení.
více - Matematika pro prcka 3 - -zábavný sešit s nálepkami od 5 let
více

Matematika pro prcka 3 - -zábavný sešit s nálepkami od 5 let


Cena: 29 Kč
kód zboží: H365
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
23 x 16 cm, 16 stran
Poznávání číslic, sčítání a odčítání, cvičení zrakové pozornosti a logického myšlení.
více - Do školy ze školky 2
více

Do školy ze školky 2


Cena: 29 Kč
kód zboží: H478
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
30 x 21cm, 24 stran
Krátké říkanky, barevné obrázky i omalovánky a jednoduché úkoly na procvičení ruky a jemné motoriky.
více - Do školy ze školky 1
více

Do školy ze školky 1


Cena: 29 Kč
kód zboží: H471
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
30 x 21cm, 24 stran
Krátké říkanky, barevné obrázky i omalovánky a jednoduché úkoly na procvičení ruky a jemné motoriky.
více - Kouzelné bludiště
více

Kouzelné bludiště


Cena: 24 Kč
kód zboží: H140
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A4, 32 stran, 30 bludišť
více - Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.1
více

Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.1


Cena: 29 Kč
kód zboží: Ho495
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A4
16 listů
více - Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.4
více

Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.4


Cena: 29 Kč
kód zboží: H541
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A4
16 listů
více - Obloučky s myškami - grafomotorická cvičení
více

Obloučky s myškami - grafomotorická cvičení


Cena: 11 Kč
kód zboží: H081
skladem 3 ks
  více
A5 15 x 21cm, 16 stran
Procvičování zábavnou formou.
více - Kroužky a kolečka s myškami - grafomotorická cvičení
více

Kroužky a kolečka s myškami - grafomotorická cvičení


Cena: 11 Kč
kód zboží: H085
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
A5 15 x 21cm, 16 stran
Procvičování zábavnou formou.
více - Šikmé čáry s myškami - grafomotorická cvičení
více

Šikmé čáry s myškami - grafomotorická cvičení


Cena: 11 Kč
kód zboží: H083
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
A5 15 x 21cm, 16 stran
Procvičování zábavnou formou psaní šikmých čar.
E-mail: obchodslunicko@gmail.com
Nákupní košík
položek v košíku: 0

Created by © 2007-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign