Procvičovací sešity, doplňovačky, křížovky

více - Tvrdé a měkké slabiky - 2. třída
více

Tvrdé a měkké slabiky - 2. třída


Cena: 28 Kč
Kód zboží: H949
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm, 48 stran
Procvičovací sešit s klíčem ke cvičením.
více - Pravopis podstatných jmen - 4. třída
více

Pravopis podstatných jmen - 4. třída


Cena: 32 Kč
Kód zboží: H948
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm, 48 stran
Procvičovací sešit s klíčem ke cvičením.
více - Vzory a psaní koncovek podstatných jmen - 4. třída
více

Vzory a psaní koncovek podstatných jmen - 4. třída


Cena: 34 Kč
Kód zboží: H947
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm, 31 stran
K cvičením s náročnějšími úkoly je uveden klíč se správnými řešeními.
více - Psaní y/ý a i/í po tvrdých a měkkých souhláskách a psaní ě - 2. třída
více

Psaní y/ý a i/í po tvrdých a měkkých souhláskách a psaní ě - 2. třída


Cena: 35 Kč
Kód zboží: H946
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm, 33 stran
K cvičením s náročnějšími úkoly je uveden klíč se správnými řešeními.
více - Pravopis podstatných jmen - pracovní sešit pro 4. a 5. ročník
více

Pravopis podstatných jmen - pracovní sešit pro 4. a 5. ročník


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H110
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm, 40 stran
Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů, v závěru jsou zařazena opakovací cvičení, souhrnné diktáty a klíč s řešením.
více - Procvičujeme slovní druhy - pracovní sešit pro 3.ročník
více

Procvičujeme slovní druhy - pracovní sešit pro 3.ročník


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H390
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm, 40 stran
Doplněno klíčem.
více - Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5.ročník
více

Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5.ročník


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H506
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm, 40 stran
Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem.
více - Opakovací sešit pro 2. třídu - český jazyk, matematika, prvouka
více
formát A4, 21 x30 cm
48 stran
více - Opakovací sešit pro 1. třídu - český jazyk, matematika, prvouka
více

Opakovací sešit pro 1. třídu - český jazyk, matematika, prvouka


Cena: 49 Kč
Kód zboží: H870
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A4, 21 x30 cm
více - Rozšiřující texty ke slabikáři - praovní sešit
více

Rozšiřující texty ke slabikáři - praovní sešit


Cena: 35 Kč
Kód zboží: H665
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
16 x 23 cm
40 stran
více - Psaní předpon a předložek / 5. - 8. ročník ZŠ /
více

Psaní předpon a předložek / 5. - 8. ročník ZŠ /


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H997
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
16 x 24cm, 40 stran
Přináší teorii, nácvik pravopisu obtížných předpon a předložek. Zařazeny jsou i dva kontrolní testy a klíč ke všem cvičením.
více - Shoda přísudku s podmětem / 4. a 5. ročník ZŠ /
více

Shoda přísudku s podmětem / 4. a 5. ročník ZŠ /


Cena: 35 Kč
Kód zboží: H996
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm, 40 stran
Žáci si procvičí shodu přísudku s podmětem rodu středního, ženského a mužského. A také podmět několikanásobný, nevyjádřený a všeobecný. Součástí pracovního sešitu je shrnutí učiva, souhrnná cvičení, pravopisné oříšky a klíč s řešením.
více - Pravopisné pětiminutovky / 2.ročník ZŠ /
více

Pravopisné pětiminutovky / 2.ročník ZŠ /


Cena: 30 Kč
Kód zboží: H633
skladem 2 ks
  více
15 x 21cm, 32 stran
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 2. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (krátké a dlouhé samohlásky; y/ý po tvrdých a i/í po měkkých souhláskách; skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; párové souhlásky na konci slov; velká - malá počáteční písmena v pojmenováních).
více - Vyjmenovaná slova - procvičovací sešit s klíčem ke cvičením pro 3. a 4.ročník
více

Vyjmenovaná slova - procvičovací sešit s klíčem ke cvičením pro 3. a 4.ročník


Cena: 28 Kč
Kód zboží: H372
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A5
více - Vyjmenovaná slova - procvičovací sešit s klíčem ke cvičením pro 4.ročník
více

Vyjmenovaná slova - procvičovací sešit s klíčem ke cvičením pro 4.ročník


Cena: 28 Kč
Kód zboží: H370
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A5
více - Vyjmenovaná slova - procvičovací sešit s klíčem ke cvičením
více

Vyjmenovaná slova - procvičovací sešit s klíčem ke cvičením


Cena: 24 Kč
Kód zboží: H340
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A5 , 56 stran
více - Malý procvičovací sešit z matematiky - 2.ročník ZŠ   2.DÍL
více

Malý procvičovací sešit z matematiky - 2.ročník ZŠ 2.DÍL


Cena: 15 Kč
Kód zboží: Ho648
skladem 1 ks
  více
formát A5, 14 x 21cm
36 stran
Počítání do sta bez přechodu, s přechodem přes desítku
Měření
Zaokrouhlování na desítky
Souměrnost
Geometrie - porovnávání úseček
více - Písanka 1.ročník - nevázané písmo
více

Písanka 1.ročník - nevázané písmo


Cena: 21 Kč
Kód zboží: H062
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
23 x 16,5cm, 32 stran
V Písance 3 se psaní nacvičuje v opise, přepise i autodiktátu. Sešit obsahuje i motivační zábavné úlohy jako spojování, křížovky nebo osmisměrky a cvičení pro rozvoj vyjadřování.
více - Sčítání a odčítání - pracovní dešit pro 7-8 leté
více

Sčítání a odčítání - pracovní dešit pro 7-8 leté


Cena: 28 Kč
Kód zboží: H717
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
17 x 24cm, 32 stran
více - Geometrie a slovní úlohy - 5. třída
více

Geometrie a slovní úlohy - 5. třída


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H945
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm. 40 stran
V závěru cvičebnice klíč se správnými řešeními.
více - Geometrie a slovní úlohy - 4. třída
více

Geometrie a slovní úlohy - 4. třída


Cena: 34 Kč
Kód zboží: H583
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
15 x 21cm. 40 stran
V závěru cvičebnice klíč se správnými řešeními.
více - Geometrie a slovní úlohy - 3. třída
více

Geometrie a slovní úlohy - 3. třída


Cena: 34 Kč
Kód zboží: H582
skladem 1 ks
  více
15 x 21cm. 40 stran
V závěru cvičebnice klíč se správnými řešeními.
více - Jak je lehká násobilka - pracovní sešit pro 2. a 3.ročník
více

Jak je lehká násobilka - pracovní sešit pro 2. a 3.ročník


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H005
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
Zahrnuje postupný, názorný nácvik násobilky za pomoci obrázků i náročnější souhrnné příklady. Přináší slovní úlohy s úsudkem „několikrát více“ (i v protikladu s úsudkem „o několik více“).
více - Já chci také rýsovat a měřit - pracovní sešit pro 4.ročník
více

Já chci také rýsovat a měřit - pracovní sešit pro 4.ročník


Cena: 31 Kč
Kód zboží: H216
skladem 1 ks
  více
Je zde obsažena vzájemná poloha bodů, přímek a úseček, kolmost, rovnoběžnost a převody délkových jednotek.

více - Od zlonku k desetinnému číslu - pracovní sešit pro 5.ročník
více

Od zlonku k desetinnému číslu - pracovní sešit pro 5.ročník


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H211
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
Zobrazování desetinných čísel na číselné ose, jejich porovnávání - písemné sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení desetin. čísel deseti, stem a jednociferným desetin.


více - Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník
více

Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H196
skladem 1 ks
  více
Na prvních stranách pracovního sešitu se opakuje učivo 2. ročníku. Poté je důraz položen na rychlé úsudkové počítání. K pochopení dělení napomáhají názorné nákresy, které provázejí rozličné příklady i slovní úlohy.


více - Počtářské chvilky - pracovní sešit pro 8.ročník
více

Počtářské chvilky - pracovní sešit pro 8.ročník


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H661
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
Rozcvičky s mocninami a mnohočleny.

více - Počtářské chvilky - pracovní sešit pro 7.ročník
více

Počtářské chvilky - pracovní sešit pro 7.ročník


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H660
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
Rozcvičky se zlomky a celými čísly.

více - Počtářské chvilky - pracovní sešit pro 5.ročník /trochu poškozený obal/
více

Počtářské chvilky - pracovní sešit pro 5.ročník /trochu poškozený obal/


Cena: 25 Kč
Kód zboží: H186
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
74 početních pětiminutovek zaměřených na procvičení pamětného počítání, písemných algoritmů i úsudkových příkladů.
SLEVA /pův.cena 33,-/
více - Číslice - 6 - 7 let
více

Číslice - 6 - 7 let


Cena: 17 Kč
Kód zboží: H175
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
14 x 20cm, 16 stran
Předtím, než děti začnou psát první písmenka a číslice, učí se uvolňovat ruku, obtahovat čáry a vybarvovat kontúry.

více - Číslice - 5-6 let
více

Číslice - 5-6 let


Cena: 17 Kč
Kód zboží: H172
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
14 x 20cm, 16 stran
Předtím, než děti začnou psát první písmenka a číslice, učí se uvolňovat ruku, obtahovat čáry a vybarvovat kontúry.

více - Pravidla českého pravopisu
více

Pravidla českého pravopisu


Cena: 89 Kč
Kód zboží: H505
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
240x170x28 mm Kniha 456 stran
Moderní kniha pravidel českého pravopisu s úplným výkladem mluvnice.
více - Letem světem / procvičování zeměpisu - 2 ročník ZŠ nebo víceletá gymnázia/
více

Letem světem / procvičování zeměpisu - 2 ročník ZŠ nebo víceletá gymnázia/


Cena: 29 Kč
Kód zboží: H850
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
23 x 16,5cm, 60 stran
Sešit posílí geografické znalosti. Obsahuje křížovky, rébusy, šifry se zeměpisnou tématikou a jejich řešení.
více - Psaní - zábavné úkoly pro předškoláky
více

Psaní - zábavné úkoly pro předškoláky


Cena: 33 Kč
Kód zboží: H471
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
17 x 33cm, 24 stran
více - Počítání - zábavné úkoly pro předškoláky
více

Počítání - zábavné úkoly pro předškoláky


Cena: 29 Kč
Kód zboží: H402
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
17 x 33cm, 24 stran
více - Barvy a tvary - zábavné úkoly pro předškoláky
více

Barvy a tvary - zábavné úkoly pro předškoláky


Cena: 29 Kč
Kód zboží: H401
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
17 x 33cm, 24 stran
více - Protiklady - zábavné úkoly pro předškoláky
více

Protiklady - zábavné úkoly pro předškoláky


Cena: 29 Kč
Kód zboží: H415
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
17 x 33cm, 24 stran
více - Bludiště - Ani Bloudi nazabloudí
více

Bludiště - Ani Bloudi nazabloudí


Cena: 35 Kč
Kód zboží: H368
skladem 1 ks
  více
15 x 20cm, 128 stran
Bludiště, kvízy, znalosti, postřeh
více - Kouzelné bludiště
více

Kouzelné bludiště


Cena: 24 Kč
Kód zboží: H140
skladem 1 ks
  více
formát A4, 32 stran, 30 bludišť
více - Bludiště
více

Bludiště


Cena: 25 Kč
Kód zboží: H138
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A4, 12 stran, 12 velkých bludišť
více - Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.1
více

Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.1


Cena: 29 Kč
Kód zboží: Ho495
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A4
16 listů
více - Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.2
více

Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.2


Cena: 29 Kč
Kód zboží: H494
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A4
16 listů
více - Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.4
více

Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.4


Cena: 29 Kč
Kód zboží: H541
skladem 1 ks
  více
formát A4
16 listů
více - Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.3
více

Hello, English! - obrázkový slovník s omalovánkami č.3


Cena: 29 Kč
Kód zboží: H542
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
formát A4
16 listů
více - Moje krůčky k počítání
více

Moje krůčky k počítání


Cena: 38 Kč
Kód zboží: H402
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
21 x 30cm, 47 stran
pro děti 4-7 let
více - Kreslím a počítám - Už umím do 10
více

Kreslím a počítám - Už umím do 10


Cena: 34 Kč
Kód zboží: H616
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
17 x 24cm, paperback 48 stran

více - Kreslím a počítám - Už umím do 20
více

Kreslím a počítám - Už umím do 20


Cena: 34 Kč
Kód zboží: H618
skladem 1 ks
  více
17 x 24cm, paperback 48 stran

více - Modrá knížka pro školáky, 96 stran
více

Modrá knížka pro školáky, 96 stran


Cena: 39 Kč
Kód zboží: H085
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
16 x 24cm , 96 stran
Doplňovačky, kížovky, rébusy, bludiště, hlavolamy, spojovačky apod.
více - Žlutá knížka pro školáky, 96 stran
více

Žlutá knížka pro školáky, 96 stran


Cena: 39 Kč
Kód zboží: H083
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
16 x 24cm , 96 stran
Doplňovačky, kížovky, rébusy, bludiště, hlavolamy, spojovačky apod.
více - Naučný sešit s Medvídkem Pú A4 - Hra s čísly 3
více

Naučný sešit s Medvídkem Pú A4 - Hra s čísly 3


Cena: 43 Kč
Kód zboží: H719
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
21 x 30 cm
32 stran
slouží jako příprava k výuce počítání
E-mail: info@obchod-slunicko.cz
Nákupní košík
položek v košíku: 0

Created by © 2007-2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign